AktuelnoTraining Workshop on PRA methodologies for Invasive Alien Plantspozivnica POZIVNICA

Svečana akademija povodom proslave 70 godina postojanja Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu iz Beograda.

Poštovani gosti, kolege i prijetelji Instituta dana 29. septembra zajedno smo u lepom zdanju Doma Garde vojske Srbije zajednički obeležili značajan jubilej, 70 godina postojanja i rada Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu iz Beograda.

Svima vam se zahvaljujemo što ste bili naši gosti i nadamo se da ćemo mi i naši naslednici proslaviti još mnogo jubileja i sačuvati tradiciju Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu !Pozdravna reč direktora dr Nenada Dolovca i osvrt na dosadašnji rad instituta


Drage kolege i uvaženi gosti,

Okupili smo se da obeležimo i proslavimo 70 godina postojanja Instituta i smatram da je ovo momenat da se pre svega podsetimo svih zaposlenih, kojih je za sve ove godine bilo mnogo, a zahvaljujući kojima je institut bio prepoznatljiv kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Kako bi smo o ljudima i događajima ostavili i pisani trag Institut je ovim povodom, pripremio monografiju o radu isnstituta kao i specijalan reprint časopisa Zaštita bilja koji sdrži neke od najznačajnijih radova, naših prethodnika.

Institut je osnovan 1945. godine – njegov osnivač i prvi direktor bio je naš eminentni naučnik svetskog glasa akademik Gvido Nonveje. U vreme osnivanja te davne 1945. godine nije bilo dovoljno ni kadrova ni opreme pa se radilo paralelno na opremanju laboratorija, osposobljavanju istraživača i rešavanju brojnih aktuelnih problema u zaštiti bilja. Sve te početne teškoće su prevazilažene uz veliki entuzijazam i rad, pa je Institut od početka krenuo da se razvija u naučnu ustanovu od nacionalnog značaja.

Razvoj Instituta je značajno uticao na ukupni razvoj zaštite bilja kao naučne discipline. Mnogi istaknuti naučni radnici, profesori univerziteta, značajni privrednici i drugi, započeli su svoj radni vek u Institutu i stekli osnovna znanja iz oblasti zaštite bilja. Pored naučne delatnosti u laboratorijama Instituta i na oglednim poljima širom zemlje testirani su brojni pesticidi koji su našli široku primenu u poljoprivrednoj praksi. Institut je učestvovao u donošenju značajnih zakonskih odredbi a takođe bio oslonac Ministarstvu poljoprivrede i kao institucija za usavršavanje kadrova za rad na poslovima zaštite bilja – u poljoprivrednim organizacijama, hemijskoj industriji, inspekcijskim službama.

Svaka decenija je nosila svoje uspehe i probleme ali je institut uvek težio da napreduje i što je moguće više prati aktuelne trendove. Tako je 2006. godine institut akreditovan od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti kao istraživačko – razvojni institut u oblasti biotehničkih nauka.

Neposredno pred ovaj jubilej, 2013.godine institut je akreditovan prema standardu SRPS ISO 17025, kojom je potvrdio kompetentnost svojih laboratorija za izvođenje 79 metoda.

Trenutno instiut poseduje šest savremeno opremljenih laboratorija, koje posluju u okviru četiri naučno-istraživačka Odseka: Odseka za bolesti bilja, Odseka za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine, Odseka za štetočine bilja i Odseka za herbologiju, a uz podršku Službe zajedničkih poslova.

Institut je uvek bio značajna baza za rad i razvoj naučnog kadra. Od osnivanja u Institutu je radilo ukupno 154 istraživača, a danas je u Institutu angažovano 35 istraživača: 4 naučna savetnika, 6 viših naučnih saradnika, 14 naučnih saradnika i 10 istraživača saradnika. Prosečna staros istraživačkog kadra je 43 godine.

Radeći u Institutu 49 istraživača je izradilo i odbranilo svoje doktorske disertacije, a trenutno 15 zaposlenih istraživača i stipendista MN radi svoje doktorske disertacije.

Istraživači instituta su u ovih 7 decenija učestvovali u ukupno 28 međunarodnih projekta, u okviru kojih je izvedeno više od 30 usavršavanja u svetski priznatim laboratorijama. Samo u poslednjih pet godina 12 mladih istraživača je boravilo u inostranim laboratorijama. Trenutno Institut učestvuje u 4 međunarodna i 10 domaćih naučnoistraživačkih projekata..

Naučna produkcija Instituta je veoma značajna i iznosi oko 5000 bibliografskih jedinica, 100 knjiga, monografija i poglavlja u knjigama, a poslednjih 20 godina, istraživači Instituta su publikovali preko 300 publikacija u časopisima međunarodniog značaja.

Institut je uvek težio da uvodi nove metode i procedure u praksu pa je bio organizator ili domaćin brojnih obuka, treninga i sl. koje su vodili domaći i međunarodni eksperti . U periodu od 2010. godine, Institut je organizovao dva naučna skupa, jedan nacionalnog, a drugi međunarodnog značaja.

Takođe Institut je aktivan učesnik i u obrazovanju mladih naučnika. Od 2007. godine Odsek za štetočine bilja u Zemunu - Laboratorija za molekularnu dijagnostiku, Instituta postaju deo nastavne baze za doktorske studijske Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pored naučne delatnosti institut za zaštitu bilja je uvek bio uključen u sve aktuelne poslove i nove aspekte zaštite bilja. I danas daje veliki doprinos realizaciji zadataka koje naša država ima prema EU u segmentu harmonizacije kontrole biljne proizvodnje. Ova podrška je i verifikovana zaključkom Vlade (46-2119/2015 od 05.03.2015.) o davanju poslovnog prostora i kapitalne laboratorijske opreme u kompleksu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na zajedničko korišćenje, bez naknade, Institutu.

I u ovom trenutku kao i u celokupnoj istoriji rada instituta korisnici komercijalnih usluga koje pruža Institut su proizvođači i distributeri semenskog, sadnog materijala, pesticida i veštačkih đubriva.

Tradicija izdavačke delatnosti Instituta datira od 1950. godine kada je izdat prvi broj časopisa "Zaštita bilja". Sa željom da se osavremeni i poboljša 2012. godine promenjen je dizajn i format časopisa. Danas je časopis referisan u bazi "Srpski citatni indeks" (SCI indeks) i dostupan u elektronskoj formi. Do sada je odštampan 291 broj časopisa Institut je više od decenije aktivno učestvovao i u radu izveštajno – prognozne službe i od 1988-2004. izdavao "Bilten" u kome su se obrađivali stručni aspekti zaštite bilja. Bilten je bio namenjen saradnicima područnih službi Ministarstva poljoprivrede.

Na osnovu svega iznetog smatram da bez lažne skromnosti možemo reći da danas Institut može uspešno da odgovori najvažnijim zadacima iz programa naučnog i tehološkog razvoja, kao i da pomogne privredni razvoj Republike Srbije.

Siguran sam da su oni koji danas rade u Institutu spremni i sposobni da nastave putem napretka i uspeha. Onima koji su bili deo kolektiva Instituta, zahvalni smo za sve što su uradili za Institut, a onima koji dolaze želimo da budu još uspešniji.

Svima nama želim zdravlje, sreću i uspeh u radu! Hvala vam!


monografija instituta
 
specijal