Časopis "Zaštita bilja"

Originalni naučni i pregledni radovi iz oblasti zaštite bilja

Od 1950. godine Institut izdaje naučni časopis “Zaštita bilja”. U časopisu se objavljuju originalni naučni i pregledni radovi iz oblasti zaštite bilja, kao i prikazi knjiga, izveštaji sa naučnih skupova, itd. Radovi se štampaju na srpskom ili engleskom jeziku. Časopis se distribuira pretplatom ili razmenom u zemlji i inostranstvu (43 zemlje iz celog sveta).

Časopis je u početku bio glasilo Zajednice naučnih ustanova iz oblasti zaštite bilja, a zatim Saveza društava za zaštitu bilja Jugoslavije. Od 1998. godine suizdavač časopisa je Društvo za zaštitu bilja Srbije.

Institut već duži niz godina izdaje i “Bilten” izveštajno-prognozne službe u kome se obrađuju stručni aspekti zaštite bilja (fitopatologija, entomologija, akarologija, nematologija, herbologija, fitofarmacija). Namenjen je saradnicima područnih službi zaštite bilja i drugim stručnjacima u oblasti zaštite bilja.

 

Biblioteka

Institut poseduje sopstvenu biblioteku (koja organizaciono pripada SZP) sa 3.565 inostranih i 280 domaćih naučnih knjiga iz oblasti fitopatologije, entomologije, herbologije, fitofarmacije, toksikologije i ekotoksikologije, biološke borbe, zoologije, sistematike, fiziologije, botanike, itd. Deo knjižnog fonda čine veoma vredne edicije i stručne enciklopedije.

Pored toga, biblioteka poseduje i brojne strane i domaće serijske publikacije iz oblasti delatnosti Instituta. Ovaj fond obuhvata oko 500 naslova časopisa, biltena, revija, informatora, letopisa, zbornika, izveštaja, itd.

Časopisi 2015


1 1
Vol.66 (1) Specijalan reprint časopisa Zaštita bilja

Časopisi 2014


1 1 1 1
Vol.65 (1) Vol.65 (2) Vol.65 (3) Vol.65 (4)

Časopisi 2013


1 1 1 1
Vol.64 (1) Vol.64 (2) Vol.64 (3) Vol.64 (4)

 

Časopisi 2012


1 2 3 4
Vol.63 (1) Vol.63 (2) Vol.63 (3) Vol.63 (4)


Časopisi 2011


1 2 3 4
Vol.62 (1) Vol.62 (2) Vol.62 (3) Vol.62 (4)


Časopisi 2010


1 2 3 4
Vol.61 (1) Vol.61 (2) Vol.61 (3) Vol.61 (4)
       
1      
Vol.61 special      


Časopisi 2009


1 2 3 4
Vol.60 (1) Vol.60 (2) Vol.60 (3) Vol.60 (4)


Časopisi 2008


1      
Vol.59 (1-4)      


Časopisi 2007


1      
Vol.58 (1-4)      


Časopisi 2006


1      
Vol.57 (1-4)      


Časopisi 2005


1      
Vol.56 (1-4)      


Časopisi 2004


1      
Vol.55 (1-4)      Časopisi 2003


1      
Vol.54 (1-4)      

 

Časopisi 2002


1 1 1  
Vol.53 (1) Vol.53 (2-3) Vol.53 (4)  

 

Časopisi 2001


1 1 1 1
Vol.52 (1) Vol.52 (2) Vol.52 (3) Vol.52 (4)

 

Časopisi 2000


1 1    
Vol.51 (1-2) Vol.51 (3-4)    

 

Časopisi 1999


1 1 1 1
Vol.50 (1) Vol.50 (2) Vol.50 (3) Vol.50 (4)

 

Časopisi 1998


1 1 1  
Vol.49 (1) Vol.49 (2) Vol.49 (3)  

 

Časopisi 1997


1   1  
Vol.48 (1)   Vol.48 (3)  

 

Časopisi 1996


1 1 1 1
Vol.47 (1) Vol.47 (2) Vol.47 (3) Vol.47 (4)

 

Časopisi 1995


1 1 1 1
Vol.46 (1) Vol.46 (2) Vol.46 (3) Vol.46 (4)

 

Časopisi 1994


1 1 1 1
Vol.45 (1) Vol.45 (2) Vol.45 (3) Vol.45 (4)

 

Časopisi 1993


1 1 1 1
Vol.44 (1) Vol.44 (2) Vol.44 (3) Vol.44 (4)

 

Časopisi 1992


1 1 1 1
Vol.43 (1) Vol.43 (2) Vol.43 (3) Vol.43 (4)

 

Časopisi 1991


1 1 1 1
Vol.42 (1) Vol.42 (1) Vol.42 (2) Vol.42 (3)

 

Časopisi 1990


1 1 1 1
Vol.41 (1) Vol.41 (2) Vol.41 (3) Vol.41 (4)

 

Časopisi 1989


1   1 1
Vol.40 (1)   Vol.40 (3) Vol.40 (4)

 

Časopisi 1988


1 1 1 1
Vol.39 (1) Vol.39 (2) Vol.39 (3) Vol.39 (4)

 

Časopisi 1987


1 1 1 1
Vol.38 (1) Vol.38 (2) Vol.38 (3) Vol.38 (4)

 

Časopisi 1986


  1 1  
  Vol.37 (2) Vol.37 (3)  

 

Časopisi 1985


1 1 1 1
Vol.36 (1) Vol.36 (2) Vol.36 (3) Vol.36 (4)

 

Časopisi 1984


1 1 1 1
Vol.35 (1) Vol.35 (2) Vol.35 (3) Vol.35 (4)

 

Časopisi 1983


1 1 1 1
Vol.34 (1) Vol.34 (2) Vol.34 (3) Vol.34 (4)

 

Časopisi 1982


1 1 1 1
Vol.33 (1) Vol.33 (2) Vol.33 (3) Vol.33 (4)

 

Časopisi 1981


1 1 1 1
Vol.32 (1) Vol.32 (2) Vol.32 (3) Vol.32 (4)

 

Časopisi 1980


1 1 1 1
Vol.31 (1) Vol.31 (2) Vol.31 (3) Vol.31 (4)