Delatnost instituta

 

Celokupna naučnoistraživačka delatnost Instituta organizovana je u okviru četiri odseka: 1) Odseka za bolesti bilja, 2) Odseka za štetočine bilja, 3) Odseka za herbologiju, i 4) Odseka za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine; kao i kroz međusobnu saradnju i interakciju istraživača iz različitih odseka u cilju sveobuhvatnog sagledavanja i rešavanja problema u poljoprivrednoj proizvodnji, zaštiti bilja i zaštiti životne sredine.

Naučnoistraživačka i uslužna delatnost Instituta obuhvata sledeće oblasti: