Javne nabavke

o b j a v lj u j e

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12 i 14/15) Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd


Javne nabavke 2019