Naučno veće

1. Dr Ivo Toševski
2. Dr Rade Stanisavljević
3. Dr Mira Starović
4. Dr Veljko Gavrilović

5. Dr Jelena Jović, predsednik NV
6. Dr Milana Mitrović
7. Dr Tatjana Cvrković
8. Dr Tatjana Popović
9. Dr Danijela Pavlović
10. Dr Katarina Gašić
11. Dr Svetlana Živković

 

12. Dr Nenad Trkulja
13. Dr Žarko Ivanović, zamenik predsednika NV
14. Dr Danijela Ristić
15. Dr Dobrivoj Poštić

1. Poslovnik o radu Naučnog veća
2. Pravilnik o sprovodjenju postupka za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja
3. Pravilnik o izboru u stručna zvanja

4. Obrasci za podnošenje zahteva Naučnom veću

5. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

6. Materijal na uvidu javnosti

7. Arhiva izveštaja za izbore u zvanja