Naučno veće

1. Dr Ivo Toševski
2. Dr Rade Stanisavljević
3. Dr Mira Starović
4. Dr Veljko Gavrilović

5. Dr Jelena Jović, predsednik NV
6. Dr Milana Mitrović
7. Dr Tatjana Cvrković
8. Dr Tatjana Popović
9. Dr Danijela Pavlović
10. Dr Lana Đukanović
11. Dr Katarina Gašić
12. Dr Svetlana Živković

 

13. Dr Nenad Trkulja
14. Dr Žarko Ivanović, zamenik predsednika NV
15. Dr Danijela Ristić

1. Poslovnik o radu Naučnog veća
2. Pravilnik o sprovodjenju postupka za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja
3. Pravilnik o izboru u stručna zvanja

4. Obrasci za podnošenje zahteva Naučnom veću

5. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

6. Materijal na uvidu javnosti

7. Arhiva izveštaja za izbore u zvanja