O institutu

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) je savremena naučnoistraživačka organizacija, istraživačko-razvojni institut sa 70 godina dugom tradicijom istraživanja u oblasti zaštite bilja. Osnovna delatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz oblasti biotehničkih i prirodno-matematičkih nauka – biotehnika, biologija, hemija, koje objedinjuju istraživanja iz sledećih naučnih disciplina: fitopatologije, herbologije, entomologije, nematologije, ekologije i zaštite životne sredine. Institut u svom sastavu ima četiri istraživačka odseka u kojima je angažovano 22 doktora nauka (biotehničke, poljoprivredne, biološke i ekološke nauke), 2 magistra nauka (biotehničke i poljoprivredne nauke), 11 doktoranada iz oblasti biotehničkih, biotehnoloških i bioloških nauka i 3 doktoranda - stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Teodora Drajzera 9, 11000 Beograd
Banatska 33, 11080 Zemun