Odsek za bolesti bilja

Mikološka, bakteriološka, virusološka i nematološka istraživanja

U okviru odseka za bolesti bilja se nalaze tri laboratorije akreditovane po standardu SRPS/ISO 17025:2006

 

ISTRAŽIVAČI ODSEKA ZA BOLESTI BILJA

Rukovodilac odseka
Dr Žarko Ivanović
viši naučni saradnik

+381 62 88 08 937
zarko.ivanovic@yahoo.com
Zamenik rukovodioca odseka
Dr Danijela Ristić
naučni saradnik

+381 62 8808 918
risticdaca@yahoo.com
Pomoćnik direktora
Dr Nenad Trkulja
naučni saradnik

+381 62 88 08 935
trkulja_nenad@yahoo.com

Dr Tatjana Popović
viši naučni saradnik
+381 62 88 08 908
tanjaizbis@gmail.com

Dr Mira Starović
naučni savetnik

+381 62 88 08 945
miragavranstarovic@gmail.com

Dr Goran Aleksić
viši naučni saradnik

+381 62 88 08 902
algoran@sezampro.rs

Dr Slobodan Kuzmanović 
viši naučni saradnik

+381 62 88 08 940
kuzmanovic@beotel.net

Dr Svetlana Živković
viši naučni saradnik

+381 62 88 08 920
zivkovicsvetla@gmail.com

Dr Katarina Gašić
viši naučni saradnik

+381 62 88 08 915
gasickatarina@yahoo.com

Dipl. inž. Miloš Stevanović
viši stručni saradnik
+381 62 88 08 901
stevanovicmilos14@yahoo.com
Master inž. Ivan Vučurović
istraživač-saradnik

+381 62 8808 909
vucurovic.ivan@gmail.com

Master inž. Anja Milosavljević
istraživač-saradnik

+381 62 88 08 903
anjamilosavljevic@yahoo.com

dipl. biol. Jovana Blagojević istraživač-saradnik
kipepeo11@gmail.com

dipl. biol. Stefan Stošić
istraživač-saradnik

stefan.stosic@gmail.com

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA SEMENA I SADNOG MATERIJALA

Rukovodilac Laboratorije
Dr Ratibor Štrbanović
naučni saradnik

+381 62 88 08 929
ratibor.strbanovic@yahoo.com
 

Dr Rade Stanisavljević
naučni savetnik

+381 62 88 08 917
stanisavljevicrade@gmail.com
 

Dr Dobrivoj Poštić
naučni saradnik

+381 62 88 08 921
pdobrivoj@yahoo.com
 

LABORATORIJA ZA NEMATOLOGIJU

Rukovodilac Laboratorije
Dr Violeta Oro
viši naučni saradnik

+381 62 88 08 944
viooro@yahoo.com
 

 

Saradnici Odseka angažovani su na sledećim projektima
Rаzrаdа integrisаnog uprаvljаnjа i primene sаvremenih principа suzbijаnjа štetnih orgаnizаmа u zаštiti biljа. TR 31018
Novi аutohtoni izolаti bаkterijа Lysobacter i Pseudomonas kаo vаžаn izvor metаbolitа korisnih zа biotehnologiju, stimulаciju rаstа biljаkа i kontrolu bolesti biljа: od izolаtа do prepаrаtа. TR 46007
Primenа novih genotipovа i tehnoloških inovаcijа u cilju unаpređenjа voćаrske i vinogrаdаrske proizvodnje TR 38063
Modifikаcije аntioksidаtivnog metаbolizmа metаbolizmа biljаkа sа ciljem povećаnjа tolerаncije nа аbiotskistres i identifikаcijа novih biomаrkerа sа primenom u remedijаciji i monitoringu degrаdirаnih stаništа. III 43010
Molekulаrnа kаrаkterizаcijа bаkterijа iz rodovа Bаcillus i Pseudomonаs kаo potencijаlnih аgenаsа zа biološku kontrolu. OI 173 026