Organizaciona struktura instituta

 

  • Laboratorija za fitopatologiju
  • Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena i sadnog materijala
  • Laboratorija za nematologiju
  • Laboratorija za ispitivanje pesticida i veštačkih đubriva
  • Laboratorija za primenjenu entomologiju
  • Laboratorija za molekularnu dijagnostiku