Usluge

 

  • Biološka i fizičko-hemijska ispitivanja fungicida, insekticida i herbicida – u cilju dobijanja (obnove i proširenja) stalne dozvole za promet - po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

 

  • Biološka i fizičko-hemijska ispitivanja sredstava za ishranu bilja u cilju dobijanja (obnove i proširenja) stalne dozvole za promet - po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

 

  • Zdravstveni pregled bilja na prisustvo fitokarantinskih bakterija, gljiva, virusa, nematoda i insekata - po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine